Các quy chuẩn khi chế xuất

Các quy chuẩn của thép cây mài bóng

  hình dáng kích thước dung sai tiêu chuẩn
kéo nguội tròn 丸 đường kính 3~100 JIS H9 trở lên
lục giác 六角 cạnh đối diện 4~85 JIS h11 trở lên
tứ giác 四角 cạnh đối diện 4~70 JIS h10 trở lên
tấm (mặt phẳng, phẳng) 平 chiều ngang 6~500 JIS h12 trở lên
chiều dày 3~50
hình dạng đặc thù Dựa trên thảo luận về những hình dạng đặc thù khác