เหล็กเพลาขาว

มาตรฐานการผลิต

 1. 1. เหล็กทั่วไป JIS G3101
  จำหน่ายเหล็ก SS400เป็นหลัก และสามารถจัดหาเหล็ก SGD3M・SEA1018・AISI1010 ตามความต้องการของลูกค้า
 2. 2. เหล็กกล้าคาร์บอนสำหรับงานโครงสร้างเครื่องกล JIS G4051
  จำหน่ายเหล็ก S45C เป็นหลัก และ เหล็ก S35C บางส่วน นอกจากนั้นยังสามารถจัดหาเหล็กตั้งแต่ S15Cถึง S58C ตามความต้องการของลูกค้า
 3. 3. เหล็กฟรีคัตติ้ง JIS G4804
  จำหน่ายและผลิตเหล็กที่เทียบเท่า SUM24L,12L14 นอกจากนั้นยังสามารถจัดหาเหล็ก S45CL・SCM415L・SCM435L ตามความต้องการของลูกค้า
 4. 4. เหล็กกล้าผสมสำหรับงานโครงสร้างเครื่องกล JIS G4053
  ผลิตสินค้า SCM415・SCM435 เป็นหลัก และนอกจากนั้นยังสามารถผลิตตามมาตรฐานของประเทศต่างๆไม่ว่าจะเป็น SNC,SCR หรือ SAE,AISI ตามความต้องการของลูกค้า

เหล็กม้วนสำหรับงานโครงสร้างทั่วไป

รหัส คาร์บอน แมงกานีส ฟอสฟอรัส กำมะถัน
SS330 สูงสุด0.050 สูงสุด0.050
SS400
SS490
SS540 สูงสุด0.30 สูงสุด1.60 สูงสุด0.040 สูงสุด0.040
รหัส ทดสอบแรงดึง
ความเค้นคราก
N/mm²
ความเค้นดึง
N/mm²
ความยืด
เส้นผ่าศูนย์กลาง, ขอบ, ระยะห่างเส้นทแยงมุม, ความหนา mm เส้นผ่าศูนย์กลาง, ข้าง, ระยะห่างเส้นทแยงมุม, ความหนา
mm
จำนวนตัวอย่า
น้อยกว่าหรือเท่ากับ16 มากกว่า16 น้อยกว่าหรือเท่ากับ40 มากกว่า40
SS330 ตั้งแต่205ขึ้นไป ตั้งแต่195ขึ้นไป ตั้งแต่175ขึ้นไป 330~430 น้อยกว่าหรือเท่ากับ25 หมายเลข
2
ตั้งแต่25ขึ้นไป
มากกว่า25 หมายเลข
3
ตั้งแต่30ขึ้นไป
SS400 ตั้งแต่245ขึ้นไป ตั้งแต่235ขึ้นไป ตั้งแต่215ขึ้นไป 400~510 น้อยกว่าหรือเท่ากับ25 หมายเลข
2
ตั้งแต่20ขึ้นไป
มากกว่า25 หมายเลข
3
ตั้งแต่24ขึ้นไป
SS490 ตั้งแต่285ขึ้นไป ตั้งแต่275ขึ้นไป ตั้งแต่255ขึ้นไป 490~610 น้อยกว่าหรือเท่ากับ25 หมายเลข
2
ตั้งแต่18ขึ้นไป
มากกว่า25 หมายเลข
3
ตั้งแต่21ขึ้นไป
SS540 ตั้งแต่400ขึ้นไป ตั้งแต่390ขึ้นไป ตั้งแต่540ขึ้นไป น้อยกว่าหรือเท่ากับ25 หมายเลข
2
ตั้งแต่13ขึ้นไป
มากกว่า25 หมายเลข
3
ตั้งแต่17ขึ้นไป

เหล็กคาร์บอนสำหรับงานโครงสร้างเครื่องกล

ชั้นคุณภาพ ส่วนประกอบทางเคมี(%)
คาร์บอน ซิลิกอน แมงกานีส ฟอสฟอรัส กำมะถัน
S10C
S12C
S15C
0.08~0.13
0.10~0.15
0.13~0.18
0.15~0.35
0.15~0.35
0.15~0.35
0.30~0.60
0.30~0.60
0.30~0.60
สูงสุด0.030
สูงสุด0.030
สูงสุด0.030
สูงสุด0.035
สูงสุด0.035
สูงสุด0.035
S17C
S20C
S22C
0.15~0.20
0.18~0.23
0.20~0.25
0.15~0.35
0.15~0.35
0.15~0.35
0.30~0.60
0.30~0.60
0.30~0.60
สูงสุด0.030
สูงสุด0.030
สูงสุด0.030
สูงสุด0.035
สูงสุด0.035
สูงสุด0.035
S25C
S28C
S30C
0.22~0.28
0.25~0.31
0.27~0.33
0.15~0.35
0.15~0.35
0.15~0.35
0.30~0.60
0.60~0.90
0.60~0.90
สูงสุด0.030
สูงสุด0.030
สูงสุด0.030
สูงสุด0.035
สูงสุด0.035
สูงสุด0.035
S33C
S35C
S38C
0.30~0.36
0.32~0.38
0.35~0.41
0.15~0.35
0.15~0.35
0.15~0.35
0.60~0.90
0.60~0.90
0.60~0.90
สูงสุด0.030
สูงสุด0.030
สูงสุด0.030
สูงสุด0.035
สูงสุด0.035
สูงสุด0.035
S40C
S43C
S45C
0.37~0.43
0.40~0.46
0.42~0.48
0.15~0.35
0.15~0.35
0.15~0.35
0.60~0.90
0.60~0.90
0.60~0.90
สูงสุด0.030
สูงสุด0.030
สูงสุด0.030
สูงสุด0.035
สูงสุด0.035
สูงสุด0.035
S48C
S50C
S53C
0.45~0.51
0.47~0.53
0.50~0.56
0.15~0.35
0.15~0.35
0.15~0.35
0.60~0.90
0.60~0.90
0.60~0.90
สูงสุด0.030
สูงสุด0.030
สูงสุด0.030
สูงสุด0.035
สูงสุด0.035
สูงสุด0.035
S55C
S58C
S9CK
0.52~0.58
0.55~0.61
0.07~0.12
0.15~0.35
0.15~0.35
0.15~0.35
0.60~0.90
0.60~0.90
0.30~0.60
สูงสุด0.030
สูงสุด0.030
สูงสุด0.025
สูงสุด0.035
สูงสุด0.035
สูงสุด0.025
S15CK
S20CK
0.13~0.18
0.18~0.23
0.15~0.35
0.15~0.35
0.30~0.60
0.30~0.60
สูงสุด0.025
สูงสุด0.025
สูงสุด0.025
สูงสุด0.025

เหล็กซัลเฟอร์และเหล็กซัลเฟอร์ฟรีคัตติ้ง

ชั้นคุณภาพ ส่วนประกอบทางเคมี(%)
คาร์บอน ซิลิกอน แมงกานีส ฟอสฟอรัส กำมะถัน
SUM11 0.08~0.13 0.30~0.60 สูงสุด0.040 0.08~0.13
SUM12 0.08~0.13 0.60~0.90 สูงสุด0.040 0.08~0.13
SUM21 สูงสุด0.13 0.70~1.00 0.07~0.12 0.16~0.23
SUM22 สูงสุด0.13 0.70~1.00 0.07~0.12 0.24~0.33
SUM22L สูงสุด0.13 0.70~1.00 0.07~0.12 0.24~0.33 0.10~0.35
SUM23 สูงสุด0.09 0.75~1.05 0.04~0.09 0.26~0.35
SUM23L สูงสุด0.09 0.75~1.05 0.04~0.09 0.26~0.35 0.10~0.35
SUM24L สูงสุด0.15 0.85~1.15 0.04~0.09 0.26~0.35 0.10~0.35
SUM31 0.14~0.20 1.00~1.30 สูงสุด0.040 0.08~0.13
SUM31L 0.14~0.20 1.00~1.30 สูงสุด0.040 0.08~0.13 0.10~0.35
SUM32 0.12~0.20 0.60~1.10 สูงสุด0.040 0.10~0.20
SUM41 0.32~0.39 1.35~1.65 สูงสุด0.040 0.08~0.13
SUM42 0.37~0.45 1.35~1.65 สูงสุด0.040 0.08~0.13
SUM43 0.40~0.48 1.35~1.65 สูงสุด0.040 0.24~0.33