Chính sách bảo mật thông tin cá nhân

Chính sách bảo mật thông tin cá nhân

Công ty TNHH Nankai Shaft thực hiện những phương châm sau đây nhằm bảo mật thông tin cá nhân của khách hàng.

Định nghĩa Thông tin cá nhân
Thông tin cá nhân là thông tin liên quan đến cá nhân khách hàng như tên, địa chỉ, địa chỉ e -mail và số điện thoại…, có thể dùng để xác định một cá nhân. (Bao gồm các thông tin riêng lẻ chưa thể nhận dạng cá nhân, hay những thông tin tổng hợp có hệ thống để có thể dùng để nhận dạng cá nhân)
Mục đích của Thu thập và sử dụng thông tin cá nhân

Việc thu thập thông tin cá nhân này sẽ được sử dụng cho các mục đích sau .

1.Giải đáp truy vấn khác nhau.
2.Trao đổi thông tin cần thiết cho việc cung cấp dịch vụ.
3.Phục vụ hoạt động hậu mãi.

Tiết lộ thông tin cá nhân cho bên thứ 3
Không được cung cấp thông tin cá nhân cho bên thứ 3 khi không được sự đồng ý của khách hàng, ngoại trừ những trường hợp sau đây:
Trường hợp có yêu cầu của pháp luật.
Trường hợp có yêu cầu cung cấp thông tin cá nhân từ các cơ quan hữu quan như chính quyền địa phương, cơ quan nhà nước…
Trường hợp cần bảo vệ mạng sống, thân thể, sức khỏe của con người nhưng khó khăn lấy sự đồng ý của khách hàng
Trường hợp được ủy thác bàn giao một phần hoặc toàn phần thông tin cá nhân trong phạm vi cho phép và tương thích với những mục đích nêu trên
Trường hợp cung cấp thông tin do được thừa kế hoặc sáp nhập
Liên hệ
Công ty TNHH Nankai Shaft
20-4 Rinkai-town, Kishiwada-city, Ōsaka-prefecture 596-0013, Nhật Bản
TEL: +81 72-436-0441 FAX: +81 72-439-9576