QUY TRÌNH SẢN XUẤT THÉP CÂY MÀI BÓNG

QUY TRÌNH SẢN XUẤT THÉP CÂY MÀI BÓNG

QUY TRÌNH SẢN XUẤT THÉP CÂY  MÀI BÓNG

Nghiệm thu nguyên vật liệu – Kiểm tra:
Nguyên vật liệu phù hợp về chất lượng, hình dáng, kích thước, độ dài… được mua và tiến hành kiểm tra tại thời điểm nhập.
(Nhiệt luyện)
Có thể nhiệt luyện (làm dẻo, bình thường hóa, làm nguội (annealing)…) theo yêu cầu của khách hàng. Ngoài ra một số vật liệu khó gia công thì cũng có thểlàm theo kiểu annealing tương tự.
Kuchitsuki
gia công thêm phần ở đầu vật liệu trong quá trinh kéo thép.
Descaling
Kiểm tra chầy xướt bề mặt nguyên liệu, đồng thời loại bỏ Oxit thừa bám dính trên bề mặt bằng cách shot blast.
Kéo sắt( drawing process)
Cho vật liệu vào khuôn rồi thao tác hoàn thiện bề mặt, độ chính xác, hình dạng.
Chỉnh sửa :
Điều chỉnh độ chính xác, uốn thẳng theo mỗi hình dạng khác nhau.
Kiểm tra:
Kiểm tra lần cuối độ chính xác, độ cong, tính trạng bề mặt…
 (Cắt và cắt vát)
cắt, cắt vát… theo yêu cầu của khách hàng.
Cân đo – Đóng gói:
Xuất hàng sau khi cân đo và đóng gói