คำถามที่พบบ่อย

คำถามที่พบบ่อย

 • เกี่ยวกับการแปรรูปด้วยความร้อน・・・・・・・
  สำหรับการแปรรูปเหล็กที่มีความเฉพาะได้มีการออกแบบการแปรรูปด้วยอุณหภูมิ ระยะเวลา ความเร็วในการทำให้เย็นที่เหมาะสมเพื่อดึงสรรถภาพสูงสุดของวัตถุดิบออกมาทางเราใช้3วิธีหลักในการแปรรูปขั้นต้นก่อนนำไปรีดเ(รวมวิธีไม่ใช้ความร้อนด้วยเป็น4วิธี)
  OA ・・・・・ การอบอ่อน(annerling)
  วัตถุประสงค์หลักคือการทำให้เหล็กออ่อนตัวลง เพื่อใช้ในการดึงหรือการแปรรูปอื่นๆให้มีความง่ายขึ้น
  ON ・・・・・ การอบปกติ (normalizing)
  วัตถุประสงค์หลักเพื่อการปรับปรุงโครงสร้างจุลภาคของเหล็กกล้าให้มีความสม่ำเสมอ
  HT ・・・・・ การชุบผิวแข็ง การอบคืนตัว(quenching hardening & tempreing)
  วัตถุประสงค์หลักเพื่อให้เหล็กมีความแข็งตัว
  OR ・・・・・ เหล็กม้วน
  เป็นการเรียกของเราที่แสดงให้เห็นถึงเหล็กที่ไม่ผ่านการแปรรูปด้วยความร้อน
 • เกี่ยวกับ SGD400-D・・・・・・・
  เป็นเหล็กตามมาตรฐาน JIS G 3123
  วัตถุดิบเหล็กทั่วไป SGD B (JIS G 3108) เป็นที่แพร่หลายในการผลิตเหล็กเพลาขาว
  แต่เนื่องจากคุณภาพไม่มีความแตกต่างจากเหล็ก SS400 (JIS G 3101) อีกทั้งเหล็ก SS400
  ยังมีความหลากหลายในการใช้งาน ทางบริษัทของเราจึงแนะนำให้ลูกค้าเปลี่ยนมาใช้เหล็ก SS400-Dแทน