การใช้งานเหล็กเพลาขาว

การใช้งานเหล็กเพลาขาว

ชิ้นส่วนรถยนต์, ชิ้นส่วนเครื่องจักรกลการเกษตร, ชิ้นส่วนเครื่องบิน เรือ ยานพาหนะ, น๊อต, สกรู, ชิ้นส่วนเครื่องจักรกลต่างๆ, ชิ้นส่วนเครื่องจักรกลหนัก เบา