ขนาดมาตรฐานในการผลิตเหล็กเพลาขาว

ขนาดมาตรฐานในการผลิต

  รูปร่าง ขนาด มาตรฐานค่าพิกัดความเผื่อ
รีดเย็น กลม รีดเย็น เส้นผ่าศูนย์กลาง 3~100 JIS h9 ขึ้นไป
หกเหลี่ยม หกเหลี่ยม เส้นทแยงมุม 4~85 JIS h11 ขึ้นไป
สี่เหลี่ยม สี่เหลี่ยม เส้นทแยงมุม 4~70 JIS h10 ขึ้นไป
แบน แบน กว้าง 6~500 JIS h12 ขึ้นไป
หนา 3~50
รูปแบบอื่นๆ รับปรึกษาสำหรับรูปแบบอื่นๆ