ขั้นตอนการผลิตเหล็กเพลาขาว

ขั้นตอนการผลิตเหล็กเพลาขาว

ขั้นตอนการผลิตเหล็กเพลาขาว

รับและตรวจสอบวัตถุดิบ
รับซื้อวัตถุดิบตามชนิด ขนาด ความยาว รูปร่าง ที่ต้องการจากผู้ผลิตเหล็ก และตรวจสอบ ณ จุดรับสินค้า
(การใช้ความร้อนแปรรูป)
สำหรับวัตถุดิบที่ยากต่อการแปรรูป สามารถทำการอบอ่อน อบปกติ อบผิวแข็ง อบคืนตัว ได้ตามความต้องการของลูกค้า
ปรับปลาย
ทำการปรับแต่งปลายสำหรับการรีด
การขจัดสนิม (Descaling)
ขจัดสนิมที่ติดอยู่ที่ผิวด้วยการยิงทรายและในเวลาเดียวกันได้ทำการตรวจสอบรอยขีดข่วนบนพื้นผิวไปด้วย
การรีด
นำเหล็กเข้าเครื่องรีดเพื่อปรับรูปร่าง ขนาด และพื้นผิวต่างๆ
ดัด
ดัดปรับแต่งพิกัดด้วยเครื่องดัดตามรูปแบบและขนาดที่ต้องการ
ตรวจสอบคุณภาพ
ตรวจสอบพิกัด ขนาด ความโค้งงอ พื้นผิว ในขั้นสุดท้าย
(ตัด・ลบคม)
ตัด ลดคม ตามความต้องการของลูกค้า
ช่างวัด・ห่อ
ช่างวัด, ห่อ และจัดส่งสินค้า